s 8Go mobile

Trở thành đối tác của 8Go

SAU KHI ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG 15 NGÀY, CÁC ĐỐI TÁC LÁI XE 8GO CẦN CẬP NHẬT, BỔ SUNG CÁC THÔNG TIN SAU:

  • Thông tin đối tác (Sơ yếu lý lịch + giấy phép lái xe).
  • Thông tin xe (bảng số, hình ảnh, trọng lượng, số phù hiệu xe đối với xe tải).

  • Thông tin giấy phép kinh doanh (Tên công ty vận tải/HTX vận tải, MST/ĐKKD/CMND, Số giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải của công ty/số hợp đồng HTX vận tải đó).